Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Milliyetçi Ülkücü Hareket ve
temsil ettiği değerlere yönelik saldırılar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 
9 Aralık 2015

 

 MHP İÇE DÖNÜK HESAPLAŞMAYLA MEŞGUL EDİLMEK İSTENMEKTEDİR
MONTRÖ’YÜ TARTIŞMAYA AÇARSAK ARKASINDAN LOZAN GELİR
LİDERİMİZİN VE MİLLİ DURUŞUNUN YANINDAYIZ
KURULTAYIMIZIN VERDİĞİ MEŞRU YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ
MHP GENEL BAŞKANLIĞI ÜLKÜCÜ GEÇİNENLERE BİR KAÇ BEDEN BOL GELİR
SANDIK SONUCUYLA DEĞİL İNANDIĞIMIZ DEĞERLERDEN VAZGEÇİNCE
KAYBEDERİZ

Terörü ve ekonomik istikrarı bir silah olarak kullanan toplum mühendisliğinin sonuçlarını tayin ettiği 1 Kasım seçimleri geride kaldı. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi’ni seçim öncesinde görmezden gelen medya kanallarının fazlasıyla kullanıldığı bir tartışma ve kaos ortamı körüklenerek canlı tutulmaya devam edilmektedir. MHP’nin 7 Haziran ile 1 Kasım’da aldığı seçim sonuçları üzerinden yapılan bel altı vuruşlarla belirsizlik ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Başta Milliyetçi Ülkücü camia mensupları olmak üzere kamuoyunda MHP’ye ve temsil ettiği değerlere karşı güvensizlik pompalanmaktadır. Milliyetçi Ülkücü camia yapay gündemlerle meşgul edilerek içe dönük hesaplaşmalarla meşgul edilmesi amaçlanmaktadır.

Milliyetçi Ülkücü camiaya ve aslında bütün kamuoyuna cambaza bak metodu uygulanırken, Türkiye hem içerden hem dışarıdan yürüyen olağanüstü ve karanlık bir süreçten geçmektedir. Cumhurbaşkanı Türkiye’yi tek başına yönetebilmek uğruna, federatif başkanlık sistemine geçişi önceleyecek bir programın esiri olmuştur. Kişisel çıkarlarıyla Türkiye’nin çıkarlarını karıştıracak kadar gözünü karartan Erdoğan’ın politikaları, devlet başkanlarıyla siyasi parti liderleriyle yaptığı türden kavga yapacak kadar şirazesinden çıkmıştır.

Türkiye’nin milli ve üniter yapısını zedeleyecek gelişmeler, tıpkı şehit haberleri gibi gündelik sıradan haberler seviyesine inmiştir. Devletimizin egemen topraklarında kanton benzeri kurtarılmış bölgeler oluşturulmasına hükümetin engel olacak dermanı ve duyarlılığı yoktur. Bir zamanlar BOP’un yıldızı olacağını söyledikleri Diyarbakır’ı merkez alan ihanet projesinin halen yürürlükte olduğu, sokağa çıkılamayan mahalleler ve Tahir Elçi cinayetinin dahi o büyük kaos planına hizmet ettiği idrak edilememiştir.

Türkiye’ye yıllardır Kuzey Irak’taki dört kampta Barzani peşmergelerini eğittirenlerin, Irak’tan Suriye’ye uzanan Kürt koridorundaki son parçanın kapatılmasında ABD ile birlikte hareket etmeleri manidardır. Sınırımızın IŞİD’e mi kapatıldığı, yoksa Türkiye’nin bölgeyle irtibatının önüne mi duvar örüldüğünü MHP’den başka soracak yerli ve milli bir güç ortalarda gözükmemektedir.

En son milli mücadele yıllarında Boğaz’da gördüğümüz yabancı savaş gemileri, yeniden ülkemiz sınırlarına yığılmaktadır. ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Çin ve Almanya gibi ülkeler savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla adeta yeni bir Haçlı Seferi için etrafımızda hazırlık yapmaktadır. Sanki Birinci Dünya Savaşında İngiliz-Arap ittifakına karşı Osmanlı askerinin kahramanca savunduğu Kudüs’ü kaybetmemiz üzerine, müttefikimiz Almanların dahi İngiliz ve Araplarla birlikte bayram ettiği günler geri gelmiştir. Bölgemizde kim müttefikimiz, kim düşmanımız, hedef ülke neresi birbirine karışmıştır.

Rusya ile başlayan uçak krizi, her an soğuk savaştan sıcak savaşa dönebilecek küresel bir kapışmada Türkiye’yi cephe ülkesi haline getirmiş vaziyettedir. AKP hükümeti henüz uçak krizinin ardını toparlayamamışken, füze tehdidini gözümüze sokarak boğazdan geçen Rus gemisi, planlı bir provokasyonla gerginliği tırmandırmayı amaçlamaktadır. Bu tür girişimlerleMontrö Sözleşmesinin tartışılması için kapı aralanmaya çalışıldığıTürkiye’nin kuruluş senedi Lozan’ı masaya yatırma hazırlıklarının da hemen arkasından getirileceği uyarımızı altını çizerek yapıyoruz.

Küresel hesaplaşmanın parçası olarak Türkiye’ye askeri, siyasi ve ekonomik operasyonlar çekilirken, AKP hükümetinin henüz ön hazırlıkları yaşanan gelişmelerin peşinden dahi yetişemediği ortadadır. Dünya konjonktürünün bölgemize getirdiği paylaşım kavgasında milli çıkarlarımızı dile getirecek ve tavır alabilecek yegâne yerli ve milli güç Ülkücü Hareket’tir. Ancak ne yazık ki Milliyetçi Ülkücü Hareket’in ülkemizin ihtiyaç duyduğu milli perspektifi ve refleksi sergilemek yerine, enerjisini içe akıtması için kurulan tezgâhlarla uğraşmak zorunda bırakılması Türkiye için bir kayıptır.

Türkiye için ne zaman bir program uygulansa, bunun ilk ayağı Milliyetçi Ülkücü Hareket’te devreye sokulmaktadır. 2003 baharında ABD Irak’a girmeden önce, Türkiye’nin direncini sağlayacak milli unsurlar tasfiyeye tabi tutulmuştur. MHP’siz hükümet ve MHP’siz Meclis projesi ve o dönem başlatılan içe dönük mücadelenin çıkışı dış kaynaklı ve oyalamaya yöneliktir. Bugün sıra Suriye’de harita tanzimine geldiğine göre, Türkiye’de milliyetçilerin sesinin kısılması ve içeride karışıklık çıkarılması alışıldık bir durumdur.

Türkiye’nin kurucu ideolojisi ve birlik bütünlüğüne adanmış fikri ve siyasi bir organizasyon olarak MHP’nin, yerliliğe ve milliliğe tahammül edemeyen küresel güçlerin hedefinde olması doğaldır. Emperyalistlerin, bölücülerin, hırsızların ihanetlerine ses çıkarmayacak yeni MHP yönetimi olduğunda sorun ortadan kalkacaktır. Türkiye’yi dönüştüren güç MHP’yi de üniter milli devletten ve Türklükten taviz verebilecek, parti eliyle Kürtçe yayın yaptıracak ve paralel örgütlere teslim edecek şekilde yeniden tasarlamanın peşindedir.

Mandacı zihniyetin toplumun kılcal damarlarına kadar etkisini gösterdiği, toplumun karpuz gibi ikiye bölündüğü bir zamanda, birlik bütünlük içerisinde problemlerin çözüleceğine inananlar, kendi içerisinde birlik bütünlüğü sağlayamaz hale getiriliyorsa, oyun çok açıktır. Bu tezgâha düşenler ya çok saf, ya da art niyetlidir. TV ekranlarından ve sosyal medyadan sorgulama yaparak her şeyi çözdüğünü zannedenlerin, evvela kendi durumlarını sorgulayarak hangi kirli ve gizli senaryoların figüranlığına alet edildiklerini idrak etmeleri gereklidir.

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in iktidar mücadelesinde, peş peşe yapılan seçimlerde ortalarda görünmeyenlerin, şimdi bütün yeteneklerini sergilemeleri manidardır. Bu zevata, “madem böylesi bir etki gücüne, medya desteğine ve sosyal çevreye sahiptiniz, seçimlerden önce neden partiniz için imkânlarınızı seferber etmediniz?” diye sormak bütün Ülkücülerin hakkıdır.

Geçmişleri ne olursa olsun şimdilerde her platformda dava adamı pozlarıyla Ülkücülük satanlara rağmen, gözünü açtığı bu camianın hizmetinde ömrünü geçirirken her türlü bedeli ödeyen ve ödemeye devam edenlerin Ülkücü duruşları vardır.Rahmetli Galip Erdem’in tarifiyle bir Ülkücüler vardır, bir de Ülkücü geçinenler ve Ülkücülükten geçinenler. Hareket’in her sıkıntılı döneminde Ülkücülüğün çilesini çekenlerle, ülkücü geçinenler geceyle gündüz gibi rahatlıkla ayırt edilmektedir. Bunun için 12 Eylülü fırsat bilip farklı yerlerde saf tutanlara, MÇP-MHP birleşme sürecinde hesapları açığa çıkanlara, 95 seçimlerinde partiyi baraj altı bırakan menfaat çetelerine bakmak yeterlidir.

Ülkücü kişisel ikbali için davasını ve ülküdaşlarını kullanmaz. Ülkücü yaptıklarıyla utanç kaynağı olmak yerine, her daim bir bayrak gibi tertemiz kalabilen ve örnek alınandır. Ülkücü başkalarının figüranı değildir. Senaryosunu başkalarının yazdığı hiçbir oyunda yer almaz. Ülkücü programını kendisinin hazırladığı mücadeleyi tek başına kalsa dahi sonuna kadar vermekten kaçmayan inanmış insandır. Evet, Ülkücünün yolu uzundur ve çetindir. Ülkücüye hiç kimse altın tepside ikbal vermez. Başka siyasi partiler kurulduktan bir yıl sonra iktidar olabilirler. Çünkü meşruiyetlerini devletin ve milletin dışındaki güç odaklarına dayandırmışlardır. Hâlbuki Ülkücü Hareket yerli ve milli bir organizasyon olarak mücadelesini tek başına vermek zorundadır. Ülkücünün tek dayanağı millet, tek sığınağı ülküdaşıdır. Gerçek Ülkücüye göre; bırakın okyanus ötesini, Saray’ın kapısından geçen Türk milleti yerine başka efendilere hizmeti seçmiştir. Dava iddiasıyla ortaya çıkan kim olursa olsun herhangi bir güç odağıyla birlikte hareket etmeye başladığı anda, kendi karakterinden ve bütün iddialarından vazgeçmiş demektir.

Yaşanan gelişmelere Ülkücü pencereden bakanların kafası nettir. Bizler, Ülkücü Harekete ömrünü vermiş insanlar, olması gerekeni yaparız. Değerlerimizi ve ilkelerimizi siyasetin günlük problemlerine kurban etmeyiz. Seçim sonucuna göre tavır alanların Ülkücülüğünü sorgularız. Kaybetmek ya da yenilmenin, ancak inandığımız değerlerden vazgeçmekle mümkün olacağını idrak edecek kadar şuur sahibiyiz. Yüzde 4 oy eksilince kaybetmiş olunmayacağını biliriz. Bu bir mücadeledir, bazen düşer bazen kalkarız; ancak her şart altında bu kervanın yoluna devam edeceğini biliriz. Yeter ki gözbebeğimiz davamız ve siyasi organizasyonumuz varlığını korusun. En ufak tökezlemede fırsatçılar, yağmacılar, yılgınlar kervanımızı dağıtmasın.

Ülkücü Hareket’in iktidarı hepimizin ortak amacıdır ancak iktidar hedefine ulaşmanın yolu Hareket’i ana mecrasındançıkararak başkalaştırmak olmamalıdır. MHP Milliyetçi Ülkücü fikriyatıyla iktidar olmalıdır, herhangi bir merkez partiye dönüşerek değil. Milliyetçi Ülkücü fikriyatın iktidar yolunun ise zor ve dikenli olduğu, sabır ve gayret gerektirdiği iyi bilinmelidir. MHP’nin kapısı bu manada Türk milliyetçiliğine hizmet edecek herkese açıktır. Ülkücü fikriyata inanmış her insanımıza partimizde yer vardır. Ancak sandık başarısı ve iktidar uğruna her yolu mubah gören, her türlü güç odaklarının kullanımına ve siyaset soytarılığına hazır olanların siyaset yapmak için kendi meşreplerine uygun mecralar bulmaları daha doğrudur.

Milliyetçi Ülkücü Hareket Türk milleti için, Türk milletinin bekası için vardır. Güce boyun eğen, makama, paraya, şahsi iktidar hırslarına teslim olarak Hareketimizi başka gündemlerle meşgul edenlerin samimiyeti Ülkücüler nazarında şaibelidir.

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in mensupları 47 yılda nereden nereye ve hangi şartlarda geldiğimizin hesabını gayet iyi yapacak ferasete sahiptirler. Elbette varsa hataların sorgulamasını yapmak Ülkücü sorumluluğa sahip her ferdimizin hakkıdır. Ancak muhasebenin mecrası tv ekranları ya da sosyal medya platformları olmamalıdır. Eleştiri adı altında atılacak hiçbir taşın kurumumuza zarar vermemesi asıl olandır. Bugün tv ekranlarından ve sosyal medyadan serbestçe atış yapanların niyeti üzüm yemek değil bağcı dövmektir. Hareketimizle ilgili duyarlılıkları göz ardı edenlerin bireysel hezeyanlarını Ülkücülerin hoş görmesini kimse beklememelidir. Türkiye’nin en büyük sosyal bedel ödenmiş siyasi organizasyonu MHP Ülkücülere aittir ve bu gerçeği hiçbir güç değiştiremeyecektir. MHP’ye yapılacak her türlü operasyon, bizzat Ülkücülerin iradesine çarparak sönmeye mahkûmdur.

Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten çekinmediği iyi bilinmelidir. MHP’nin politikalarının yeterince kamuoyuna duyurulamadığı, milletimize anlatılamadığı bir gerçektir. Ancak bunun için ihtiyaç olanyeni bir MHP ya da yeni bir genel başkan değil, seçmene ulaşarak doğrularımızı anlatabilecek yeni metotlardır.

MHP’yi eleştirenler, hangi politikasına itiraz ettiklerini, hangisini yanlış bulduklarını neden söyleyemiyorlar? HDP’li bir hükümete girmemenin neresini yanlış buluyorlar? Çözüm sürecine karşı çıkmak mı hatalıdır? Anayasanın değiştirilemez maddelerine sahip çıkmanın ve Cumhurbaşkanını meşru sınırlarına davet etmenin hangisine itiraz edilmektedir? Neyi yanlış yaptığımızı söyleyemeyen, ancak meseleyi kişiselleştirerek kendilerine fırsat yaratmaya çalışanların her birinin bu kutlu harekete varlıklarıyla bugüne kadar ne kattıkları ortadadır. Bugün itiraz ettikleri hususlara, dün oturdukları makamlarda ses çıkarmayanlar, hangi cesaret ve samimiyetle Ülkücü camianın karşısına çıkıyorlar?

Bir tarafta uygulanan Türk adını silme programına paralel olarak, kendi içerisinde bir tartışmaya sürükleyerek MHP’yi etkisizleştirmenin ve itibarsızlaştırılmasının anlamı büyüktür. Kalemlerinden kan damlayan sözde muhaliflerin “testiler kırılacak ve sular birleşecek” benzeri sözleri her şeyi anlatmaktadır. Kişilere karşı görüntüsüyle yapılsa bile MHP’ye yönelik ciddi bir kinin dışa vurumu olan bu sözde muhalefetin ve düşmanlığın hedefi çok açıktır ki MHP’nin kurumsal kimliğidir. İki partili sistem ve federatif yapının hayata geçirilmesi ve Türkiye’nin milli refleksinin köreltilmesi için MHP’nin susturulmasına içerden hizmet edilmektedir.

Bir dönem rahmetli başbuğun sağlığında ona edep dışı davrananlar, şimdi Türkeşçilik oynamaktadır. Başbuğumuzun sağlığında yanında dahi olmayanlar şimdi çıkmış “Başbuğumuzu başbakan yapamadık” diyerek Ülkücülüğü sömürmektedir. Kimse Ülkücü Hareketin hafızasını hafife almasın, aklımızla alay etmesin. Başbuğun sağlığında nerede siyaset yaptıklarının ya da kimlere hizmet ettiklerinin hesabını veremeyenlerin onun şerefli koltuğuna talip olmaya hakkı yoktur. MHP’nin genel başkanlık koltuğu Ülkücü geçinen ve Ülkücülükten geçinenlere birkaç beden bol gelir.Topukladıkları kıratlarıyla menziller arasında rabıta kurmakta mahir olabilirler ancak Milliyetçi Ülkücü Harekete lider olmak için bir attan daha fazlasına, bozkurt ruhuna sahip olmak gereklidir.

Ülkücülerin liderine davasına bağlılığını sorgulamak kimsenin haddi de değildir, hakkı da olamaz. Lidere ve davaya sadakat kavramını oluşturan değerlerimizin kökleri Türk milletinin kadim tarihine uzanmaktadır. Ülkücüler liderin itibarının partinin ve davanın itibarı olduğunu idrak edecek şuura sahiptir. Milliyetçi Ülkücü iradeyle seçilen lidere sadakat, Ülkücüler için bir şeref meselesidir. Ne Başbuğ Türkeş ne de bizzat Başbuğun ve Ülkü Ocaklıların davetiyle gelerek ömrünü davaya vakfeden Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Ülkücü adap ve terbiye ölçülerinin dışındaki eleştirileri hak etmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de her iki liderimizi tartışmaların odağı yapacak art niyetli eleştiriler aynı bildik çevreler tarafından yayılmaktadır.

Biz Ülkücüler milletin davası olarak inandığımız Ülkücü Hareketi her türlü mücadeleyi vererek kutsallaştırdık. Davamızın ilkelerini kanlarımızla ve canlarımızla yazdık. Kutlu bir amaca hizmet için kendi yaptığımız, kendi oluşturduğumuz yapının acımasızca taşlanarak yıpratılmasına ve itibarsızlaştırılmasına nasıl müsaade ederiz! Eğer daha iyi yönetmek iddiasıysa, burasının bir kurum olduğu ve her şeyin kendi işleyişinde gerçekleşeceği unutulmasın. Sokaktaki ve sosyal medyadaki edep dışı tartışmaların kime fayda getireceği bir kere daha düşünülsün.

Milliyetçi Ülkücü Hareket’in gerçek sahipleri, bu davadan hiçbir beklentisi olmadan işinden aşından, çocuklarının rızkından keserek, canıyla ve kanıyla her türlü fedakârlığı yapan Ülkücülerdir. Makam sahibi olduğunda Hareket’in emrinde görünüp koltuk gidince muhalif takılanlar, ikiyüzlü tavırlarını evvela ömrünü bu kutlu Hareket’e adamış mensuplarımıza izah etmelidir. Ülkücüler arasına fitne tohumları ekerek birlikte hareket etme kabiliyetimizi yok etmenin, biz yerine beni koymanın adı ne zamandan beri Ülkücülük olmuştur! Keramet sahibi olduklarını iddia edenlere, Ülkücülerin de“bugüne kadar işgal ettiğiniz makamlarda partimizi ve davamızı neden iktidar yapmadınız?” diye sorma hakkı vardır. Hiçbir fikir ortaya koymadan yapılan muhalefetin ve ona sessiz kalmanın adı, birilerinin projelerine konu mankeni olmaktır. Bizler için Ülkücülük ve Türkeşçilik, her önüne gelenin şahsi ikbaline paravan olarak kullanmasına müsaade edilmeyecek kadar önemli ve kutsaldır.

Ülkücü dünya görüşüne sahip bir dava adamı hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmamıştır. İnandığımız bütün dava arkadaşlarımız gibi bizler de gerektiğinde sorumluluğu aldığımız gibi bırakmasını biliriz. Ancak bırakıp gidilmesini isteyenlerin niyetleri görüldüğü halde, Kurultayın verdiği yetkiden vazgeçerek davamıza zarar verilmesini seyretmemizi kimse beklemesin. Milliyetçi iradenin Kurultay ile verdiği yetki, elbette ki hiçbir tehdit, şantaj ya da maniplasyonla devredilemez. MHP üzerinde gayrımilli ve gayrıahlaki hiçbir ameliyata izin verilemez.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ülküdaşlık hukuku ve birlikte hareket etme yeteneğimizle geçmişten bugüne olduğu gibi yine bütün engelleri aşarak milletimize hizmet yolunda mücadeleye devam edecektir. Bu arada varsa eksiklikler mutlaka gerekli çalışmalar yapılacaktır. İşi şahsileştirmek yerine ortaya bir fikir koyulduğu müddetçe, Kurultayla yetki almış meşru yönetim herkesi dinlemeye dün de hazırdı, bugün de hazırdır. Aksi takdirde 1 Kasım sonrası oluşturulmak istenen bezginlik, yılgınlık, karamsarlık, yorgunluk virüsünün yılların tecrübesiyle bağışıklık kazanmış bedenimizde daha fazla etkili olmasına hiçbir Ülküdaşımız onay vermeyecektir.

Ülkücüler kendi iç muhasebelerini yapmakta sonuna kadar özgürdür. Lakin bu hak, Hareketimize hizmeti geçen mensuplarımıza saygısızlık amacıyla kullanılmamalıdır. Ülkücü Hareket’in geleneğinde saygısızlığa ve hadsizliğe prim vermek yoktur. Ülkücü muhasebe yapılırken muhataplık ilişkisi yerine aidiyetlik ilişkisi üzerinden meselelere bakarak sağlıklı sonuçlara ulaşmak daha doğru olacaktır. Ülkücülük adına söz söyleyenlerden, evvela Ülkücülüğün hakkını vermiş olmalarını beklemek aynı şekilde bir haktır.

Milliyetçi Ülkücü Hareket ve siyasi organizasyonu MHP, adil olmayan bir mücadele ortamında Türklük davasının fikri ve siyasi misyonunun takipçisi olmaya devam edecektir. Ülküdaşlık hukuku, hak ve adaleti esas alan davamızın kuruluş felsefesiyle rotası tayin edilen yolumuz ve çizgimiz, daima alınacak sonuçtan daha önemli olmaya devam edecektir. Olaylara siyasi hırs yerine akılla, vicdanla ve milli perspektiften bakıldığında hakikat gün gibi ortaya çıkacaktır. Biz Ülkücüler hakkı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın yarın yan yana gelemeyeceği duruma düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülküdaşlık hukukunu esas alarak, sevgiyle, heyecanla, inançla ve mücadele azmiyle davasına sahip çıkan kadrolarımıza sarılarak MHP’yi yeniden iktidar alternatifi yapmanın yollarını mutlaka inşa edeceğiz. Hareketimizin mensuplarının utanacağı hiçbir yanlışa imza atmayan liderimizin ülkemizin ihtiyacı olan milli duruşunun yanında, gururla ve başımız dik durmaya devam edeceğiz. Camianın sosyal medya trolleri üzerinden yönetilmesinever kurtulcuların elinde oyuncak yapılmasına fırsat vermeden, titreyip kendimize dönme düsturuyla büyük Ülkü davamızın sancağını en yüksek burçlara elbirliğiyle ve şerefle dikeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Alman Parlamentosunun soykırım kararı ve MHP kurultay süreci hakkındaki yazılı basın açıklaması. 5 Mayıs 2017
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, referandum sonuçları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Nisan 2017
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, kuşatma altındaki Türkiye ve anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulan olağanüstü şartlar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 01 Şubat 2017
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, terörle mücadelenin yönetimi ve stratejisi hakkındaki yazılı basın açıklaması. 18 Ocak 2017
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, yeni güvenlik konsepti ve Kıbrıs davası hakkındaki yazılı basın açıklaması. 23 Kasım 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, terörle mücadele ve başkanlık tartışmaları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 14 Ekim 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, terörle mücadele gündemi ve MHP kurultayı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 10 Haziran 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Alman Parlamentosunun soykırım kararı ve MHP kurultay süreci hakkındaki yazılı basın açıklaması. 4 Haziran 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Başbakana yapılan sivil darbe hakkındaki yazılı basın açıklaması. 06 Mayıs 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, siyasette yeni parti arayışları ve MHP’deki kargaşa programı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 23.04.2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, dönüştürülen Türkiye ve MHP üzerine kurulan siyasi tezgâhlar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 13 Nisan 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, AB’ye mülteci akımının durdurulması amacıyla yapılan Geri Kabul Anlaşması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Mart 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, terör saldırıları ve milli güvenliğimiz hakkındaki yazılı basın açıklaması. 16 Mart 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, mülteci toplama merkezine dönüştürülen Türkiye ve hükümetin AB yalanları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 11 Mart 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanının Başkanlık ısrarı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 5 Mart 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’ in, Nevşehir, Sivas, Trabzon İl Teşkilatları ve Nevşehir İl Başkanı Göksel TAŞÇI, Sivas İl Başkanı Ragıp ÖZKAN, Trabzon İl Başkanı Muammer DEMELİ haklarında yaptıkları yazılı basın açıklaması. 29 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’ in, Çanakkale İl, Çanakkale Merkez, Çorum Merkez İlçe Teşkilatları ve Çanakkale İl Başkanı Ender ÇERDİK, Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Taner ÖZTÜRK, Çorum Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yağmur ÇIRAK haklarında yaptıkları yazılı basın açıklaması. 24 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’ in Teşkilatlarımızın yönetim kademeleriyle ilgili yapılan değişiklikler hakkında yaptıkları yazılı basın açıklaması. 22 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’ in, İstanbul Fatih İlçe Teşkilatı ve Fatih İlçe Başkanı Ali Dinçer ÇOLAK hakkında yaptıkları yazılı basın açıklaması. 20 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’ in, Denizli, Aksaray, Uşak, Kilis İl, Aksaray Merkez İlçe Teşkilatları ve Denizli İl Başkanı Yasin ÖZTÜRK, Aksaray İl Başkanı Ayhan EREL, Uşak İl Başkanı Ali KURT, Kilis İl Başkanı Arif AMOCA, Aksaray Merkez İlçe Başkanı Ferit KÖSE haklarında yaptıkları yazılı basın açıklaması. 19 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Başbakan Davutoğlu’nun “Terörle Mücadele Eylem Planı” hakkındaki yazılı basın açıklaması. 6 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, bölücü terörle mücadele ve şehitlerimiz hakkındaki yazılı basın açıklaması. 2 Şubat 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, yeni anayasa, başkanlık ve bölücü isyan hakkındaki yazılı basın açıklaması. 6 Ocak 2016
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Türkiye’nin Suriyelileşmesi tehlikesi ve hükümetin İsrail ile yakınlaşması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Aralık 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Milliyetçi Ülkücü Hareket ve temsil ettiği değerlere yönelik saldırılar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 9 Aralık 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Suriye’de Bayırbucak Türkmen bölgesine yapılan saldırılar ve petrol koridoru hakkındaki yazılı basın açıklaması. 21 Kasım 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, saldırı altındaki Cumhuriyetimizin 92. yıldönümü ve 1 Kasım seçimleri hakkındaki yazılı basın açıklaması. 29 Ekim 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Ankara Tren Garındaki terör saldırısı ve Ahmet Davutoğlu’nun liderler zirvesi talebi hakkındaki yazılı basın açıklaması. 11 Ekim 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, Tayyip Erdoğan’ın terörle mücadeledeki suçu bürokratlara atması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 1 Ekim 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, seçim hükümeti için kurulan transfer borsası hakkındaki yazılı basın açıklaması. 27 Ağustos 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, erken seçim tarihi ve kurulacak seçim hükümeti hakkındaki yazılı basın açıklaması. 26 Ağustos 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Şefkat ÇETİN’in, “Artan terör olayları ve çözüm süreci” hakkındaki yazılı basın açıklaması. 28 Temmuz 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, 21 Mart’ta yapılacak MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Mart 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanının başkanlık hevesleri, MİT ve ekonomi kurmaylarıyla kurulan hatalı ilişkiler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 12 Mart 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, hükümetin PKK ile yaptığı Dolmabahçe mutabakatı ve son günlerde yaşanan uçak kazaları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 6 Mart 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Süleyman Şah Türbesi operasyonuna yönelik eleştiriler üzerine yapılan polemikler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 26 Şubat 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, iç güvenlik yasası görüşmeleri ve hükümetle bölücüler arasında yapılan pazarlıklar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 20 Şubat 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, yüksek yargıdaki seçimler ve MİT Müsteşarının istifası hakkındaki yazılı basın açıklaması. 12 Şubat 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP’li 4 eski bakanla ilgili TBMM’de yapılan Yüce Divan oylaması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 21 Ocak 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP hükümetinin Paris’teki terör ve Türkiye’deki PKK terörü karşısındaki çifte standardı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 14 Ocak 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Anayasa Mahkemesi’nin seçim barajı kararı ve Meclis Soruşturma Komisyonu’nda yapılan ak’lamalar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 7 Ocak 2015
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulunu toplama kararı ve Cizre’deki olaylar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 30 Aralık 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, yolsuzlukları soruşturma komisyonundaki erteleme kararı ve hükümetin PKK ile yaptığı “derin müzakereler” hakkındaki yazılı basın açıklaması. 24 Aralık 20
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, medya ve emniyetteki paralel yapı operasyonu ve 17-25 Aralık yolsuzluk haftası hakkındaki yazılı basın açıklaması. 16 Aralık 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP ve PKK’nın çözüm ortaklığına kurban edilen Türkiye’nin güvenlik sorunu hakkındaki yazılı basın açıklaması. 10 Aralık 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Sayın Devlet Bahçeli’nin Tunceli ziyareti ve Başbakan Davutoğlu’nun çıkarması gereken dersler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 30 Kasım 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, iç güvenlik yasa tasarısı ve AKP’nin kendi devletini kurma girişimleri hakkındaki yazılı basın açıklaması. 26 Kasım 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP hükümetinin ayrıştırmacı ve bölücü politikaları ile çözüm sürecinin arka planı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Kasım 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP hükümetinin PKK ile müzakerelere devam kararı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 13 Kasım 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Başbakan Davutoğlu’nun MHP’ye yönelik isnatları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 5 Kasım 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Türkiye’den peşmerge geçişi ve Ermenek kömür madenindeki facia hakkındaki yazılı basın açıklaması. 29 Ekim 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, peşmerge için Türkiye’de açılan koridor ve Irak’ta Türkmenlere yönelik saldırılar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 22 Ekim 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, AKP hükümetinin çözüm sürecine ilişkin yol haritası ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ithamları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 15 Ekim 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, TBMM’de kabul edilen tezkere hakkındaki yazılı basın açıklaması. 3 Ekim 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin IŞİD operasyonuna destek açıklaması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 24 Eylül 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, ABD’nin hazırladığı IŞİD koalisyonu ve yapılan savaş hazırlıklarının taşıdığı riskler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 16 Eylül 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, devlet kurumlarının adli yıl açılışındaki parçalanmış görüntüsü ve Genel Kurmay Başkanının çözüm sürecinden haberinin olmaması hakkındaki yazılı basın aç
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Tayyip Erdoğan’ın yapacağı cumhurbaşkanı yemini ve yeni başbakana verilen üç görev hakkındaki yazılı basın açıklaması. 25 Ağustos 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Lice’de yıkılan PKK heykeli hakkındaki yazılı basın açıklaması. 19 Ağustos 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, MHP’ye yönelik AKP saldırıları ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse yaşanacaklar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 5 Ağustos 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Filistin meselesinde AKP hükümetinin yetersiz kalışı ve Türkmenlere hükümetin yapamadığı yardımı götüren Ülkü Ocakları hakkındaki yazılı basın açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı bölünme yasası ve Kıbrıs’taki gelişmeler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 16 Temmuz 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarının arkasına gizlenen öteki gündem hakkındaki yazılı basın açıklaması. 2 Temmuz 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Beşir Atalay’ın açıkladığı çözüm süreci için çerçeve yasa hazırlığı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 25 Haziran 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Irak’taki son gelişmeler ve soykırım tehdidi altındaki Türkmenler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 18 Haziran 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, artan bölücü faaliyetler ve şanlı bayrağımıza yapılan alçakça saldırı hakkındaki yazılı basın açıklaması. 11 Haziran 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in yazılı basın açıklaması. 28 Mayıs 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, çözüm süreci ile ilgili yazılı basın açıklaması. 23 Mayıs 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Soma faciasında hükümetin siyasi sorumluluğu ve basın özgürlüğü hakkındaki yazılı basın açıklaması. 21 Mayıs 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Suriye’deki terörist örgütler ve Türkiye’ye yansımaları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 9 Mayıs 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, yolsuzlukla suçlanan dört eski bakanla ilgili soruşturma önergesi hakkındaki yazılı basın açıklaması. 6 Mayıs 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, hükümetin Ermeni tezleriyle ilgili politika değişikliği hakkındaki yazılı basın açıklaması. 25 Nisan 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, MİT yasası ve terör örgütü ile görüşme yetkisi hakkındaki yazılı basın açıklaması. 18 Nisan 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, 30 Mart seçim sonuçları ile ilgili yazılı basın açıklaması. 6 Nisan 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Başbuğ Alparslan Türkeş’in Hakk’a yürüyüşünün 17. yılıyla ilgili yazılı basın açıklaması. 3 Nisan 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, 30 Mart seçimleriyle ilgili provokasyonlar ve oy kullanacak 10 milyon genç seçmenle ilgili yazılı basın açıklaması. 28 Mart 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, 30 Mart seçimleri için “Bu kadar rezillik yeter, vur tokadı sor hesabı” çağrısını yaptığı yazılı basın açıklaması. 27 Mart 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Niğde’deki terörist saldırı ve twitterın kapatılması hakkındaki yazılı basın açıklaması. 21 Mart 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, TBMM gündemine alınan AKP’li dört eski bakana ait fezlekeler hakkındaki yazılı basın açıklaması. 16 Mart 2014.
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “hizmet Kürtçüsü olduğunu itiraf eden Tayyip Erdoğan” hakkındaki yazılı basın açıklaması. 10 Mart 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, töhmet altında bırakılan Başbakanlık makamı ile ilgili yazılı basın açıklaması. 6 Mart 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, gündemdeki yolsuzluk iddiaları hakkındaki yazılı basın açıklaması. 28 Şubat 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, gündemdeki MİT yasası ve HSYK düzenlemesi ile ilgili yazılı basın açıklaması. 20 Şubat 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “Alo Fatih’in yanı sıra Alo Apo, Alo Kandil hattı var mı?” başlıklı yazılı basın açıklaması. 12 Şubat 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanının haberini kaldırtması ile ilgili yazılı basın açıklaması. 5 Şubat 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, İstanbul’da MHP’ye yönelik saldırı ve şehit edilen Ülkücü Cengiz Akyıldız ile ilgili yazılı basın açıklaması. 29.01.2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in gündemle ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması. 24 Ocak 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “TAYYİP ERDOĞAN, HESAP SORULAMAZ DİKTATÖRLER GİBİ” başlıklı yazılı basın açıklaması. 9 Ocak 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “HÜKÜMET GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR” başlığı altında son gelişmelerle ilgili yazılı basın açıklaması. 6 Ocak 2014
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili “SORUMLULUK BAŞBAKANDADIR” başlıklı yazılı basın açıklaması. 28 Aralık 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, sürdürülen yolsuzluk operasyonu ile ilgili yazılı basın açıklaması. 24 Aralık 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, TBMM’deki Kürdistan tartışmaları ile ilgili yazılı basın açıklaması. 10 Aralık 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “TBMM’ye sunulan yeni demokratikleşme paketi yasa tasarısı” ile ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması. 6 Aralık 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “Hükümet Üyelerine Ergenekon’dan Yargı Yolu Açılmıştır!” başlıklı yazılı basın açıklaması. 5 Aralık 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, “Kürdistan adını telaffuz edenler bölünmüş Türkiye haritalarına isim babalığı yapıyorlar” başlıklı yazılı basın açıklaması. 29 Kasım 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’ in, “Bu Ülkenin Ekmeğini Yiyenlere Çağrımızdır!” başlıklı yaptıkları yazılı basın açıklaması. 21 Kasım 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, açılım ve Suriye konusundaki yaptıkları yazılı basın açıklaması. 10 Eylül 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, gündeme ilişkin yaptıkları yazılı basın açıklaması. 2 Mayıs 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’ in, gündeme ilişkin yaptıkları yazılı basın açıklaması. 3 Nisan 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 2 Mart 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in “Anadilde savunma ve kabine değişikliği” hakkında yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 25 Ocak 2013
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in “Anadolu Ajansı aracılığı ile yayınlanan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözleri” üzerine yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 17 Aralık 2012